«Θόλος»

Παρασκευή,
15 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Ναύπλιο, άφιξη Όθωνα

Στις 20 Ιανουαρίου 1833 αγκυροβόλησαν στο Ναύπλιο τα συμμαχικά πλοία με το βασιλιά Όθωνα, την Αντιβασιλεία και τα βαυαρικά στρατεύματα. Τον προηγούμενο χρόνο, και μετά τη Συνθήκη του Λονδίνου, είχε οριστικοποιηθεί η αναγόρευση του Όθωνα σε βασιλιά των Ελλήνων και το ελληνικό κράτος είχε ονομαστεί Βασίλειον της Ελλάδος. Λίγο αργότερα, επικυρώθηκε η εκλογή του Όθωνα με ψήφισμα και από την Εθνική Συνέλευση της Πρόνοιας, όπως ονομάστηκε η συνέλευση που συγκροτήθηκε έως την άφιξη του Όθωνα.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ