«Θόλος»

Σάββατο,
16 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Μέγαρα, μυθολογία

Βρίσκονται στις ακτές του Σαρωνικού απέναντι από τη Σαλαμίνα. Η περιοχή κατοικούνταν ήδη κατά τη Μυκηναϊκή εποχή και ονομαζόταν αρχικά Νίσα από το βασιλιά της, Νίσο. Στη συνέχεια, πήρε την ονομασία Μέγαρα ως ένδειξη τιμής στον ήρωα Μεγαρέα. Σύμφωνα με άλλη θεωρία, το νέο όνομά της η πόλη το οφείλει στα μικρά ιερά, τα λεγόμενα «μέγαρα», που χτίστηκαν προς τιμήν της θεάς Δήμητρας.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ