Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Παρασκευή,
15 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Κωνσταντινούπολη, κατάληψη από Σταυροφόρους

Η υποβόσκουσα αντιπάθεια και καχυποψία μεταξύ Βυζαντινών και Δυτικών εκδηλώθηκε με τη Δ' Σταυροφορία. Οι σταυροφόροι, ξεφεύγοντας από τον κύριο στόχο τους, δηλαδή την ανάκτηση των Αγίων Τόπων, στράφηκαν εναντίον της ίδιας της βυζαντινής πρωτεύουσας, την οποία και κατέλαβαν στις 12 Απριλίου 1204. Η Πόλη ανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς το 1261.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ