Σύλλογος Φίλων

Παρασκευή,
15 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στις 14 Ιουνίου του 1925 δημοσιεύτηκε ο ιδρυτικός νόμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί πρωθυπουργίας του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, την περίοδο της Πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1926, με πρώτο πρόεδρο το Γεώργιο Χατζηδάκη. Αρχικά δόθηκε βαρύτητα στην ανάπτυξη των θεωρητικών επιστημών, κατεύθυνση που συμβάδιζε άλλωστε με τις αντιλήψεις της εποχής. Το 1954 το Πανεπιστήμιο μετονομάστηκε σε Αριστοτέλειο. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά σαράντα δύο τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε δώδεκα σχολές, καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Το Αριστοτέλειο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας αλλά και των Βαλκανίων.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ