Ελληνικός Κόσμος
Ωράριο Πρόσβαση


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος

Τηλ: 212 254 0000
hellenic-cosmos@ime.gr 

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) υποστηρίζει το πολύπλευρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ΙΜΕ, με στόχο τη διάσωση και διάδοση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Ο καθένας μπορεί να γίνει αρωγός του πρωτοποριακού έργου του Ιδρύματος. Η εγγραφή στο Σύλλογο Φίλων του ΙΜΕ θα αποτελέσει ένα από τα μέσα εκπλήρωσης των στόχων, τόσο του ίδιου του Συλλόγου όσο και του Ιδρύματος γενικότερα.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό κόμβο.

 
 
  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ