Ελληνικός Κόσμος
Ωράριο Πρόσβαση


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος

Τηλ: 212 254 0000
hellenic-cosmos@ime.gr   
 Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Βασιλείου Θεοδώρου It's ALL GREEK Indeed

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 παρουσιάστηκε στην Αίθουσα Προβολών του «Ελληνικού Κόσμου» το βιβλίο του ιατρού κ. Βασίλειου Θεοδώρου "It's All GREEK Indeed - Τhe huge loan given by the Greeks to the English Language", έκδοσης ΙΜΕ. Το βιβλίο καταγράφει το λεξιλογικό πλούτο των ελληνικών λέξεων που χρησιμοποιούνται ως δάνεια στην αγγλική γλώσσα και αφορά όχι μόνο την επιστημονική ορολογία αλλά και την καθημερινή ζωή. Για την έκδοση μίλησαν ο συγγραφέας, ο κ. Γ. Χλωρός, δικηγόρος, και η κα Ελένη Νικολέτου-Γκίλλη, φιλόλογος.

Επιστροφή  
 
  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ