Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Οθωμανική Περίοδος Προς την Επανάσταση


Ελάχιστες προδιαγραφές: Netscape Navigator 3.01, ανάλυση οθόνης 800x600, χιλιάδες χρώματα.
Συνιστώμενες προδιαγραφές: Microsoft Internet Explorer 4.01, ανάλυση οθόνης 1024x768, εκατομμύρια χρώματα.

Help