Γιορτές και τελετουργίες στις ελληνικές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας


Η εικόνα είναι ελεύθερη σύνθεση, βασισμένη σε πρωτότυπο υλικό,
κυρίως χαρακτικά του 16ου ως 19ου αιώνα


O κύκλος του χρόνου, τα μεγάλα γεγονότα της προσωπικής ζωής, ο θάνατος και η ανάμνηση των προσφιλών προσώπων έπαιρναν σχήμα και μορφή μέσα από γιορτές και τελετές. O ιδιαίτερος χαρακτήρας των τελετών αυτών επέτρεπε στα άτομα και τις ομάδες να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, να διατηρούν τοπικές μνήμες και παραδόσεις και να διεκδικούν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους μέσα σε μια αυτοκρατορία, η οποία έθετε δικούς της, ενιαίους κανόνες για τη ζωή των υπηκόων της.